Home‎ > ‎

O projektu

Projekat dzamije.ba je volonterski projekat koji ima za cilj prezentaciju kulturnog blaga Bosne i Hercegovine. 

Projekat je počeo u zimu 2008. godine. Želja je bila da sve nas upoznam sa činjenicama i malo poznatim podacima o sarajevskim džamijama. Vijekovima prije, Evlija Čelebija i Bašeskija, kasnije moderni autori Kreševljaković, Mujezinović i Kudra su dali svoj doprinos istraživanju o našim džamijama. Ovaj projekat želi da iskoristi moć savremenih tehnologija i da ovoj priči da novu dimenziju.

Ovim želim da se zahvalim sljedećim osobama koji su pomogli realizaciji ovog projekta:
  1. Šemsudin Mekanić - tehnička pomoć u eksperimentisanju sa raznim tehnologijama uz čiju pomoć sam izabrao najbolju tehnologiju.
  2. Omer Cerić (IZ) - za povezivanje sa pravim ljudima uz čiju pomoć sam došao do informacija.
  3. Ferid Dautović (IZ) - za detaljne informacije o svim džamijama, slikama, itd. uz čiju pomoć sam sakupio 90% sadržaja.
  4. Fatima Šihić (CIA) - za trud u prezentaciji rada Centra Islamske Arhitekture uz čiju pomoć sam finalizirao dizajn baze podataka.
  5. Senad Čoko - kolega volonter uz čiju pomoć sam locirao (geokodirao) većinu džamija iz ruralnih predjela koje se slabo vide na mapi.
  6. Indira Lakota - tehnička pomoć u postavljanju ovog weba uz čiju pomoć ovo izgleda bolje.
  7. Salem Hurić - tehnička pomoć u postavljaju slika na hosting Medžlisa http://medzlis-sa.ba/
  8. Ostalim volonterima koji su radili na sličnim projektima kao što su www.dzamije.info i web stranici Sarajevskog Medžlisa.
Želim da uživate u istraživanju mahala i džamija. 

Fuad Ćurčić
Comments